Header Ads

http://www.donatos.gr/

http://www.ottolina.gr/ http://www.newspallinis.gr/p/contact.html

Προαγωγές & για τους δημοτικούς υπαλλήλους

Στην άρση τη αδικίας κατά των δημοτικών υπαλλήλων σε σχέση με τους συναδέλφους τους στο υπόλοιπο Δημόσιο προχωράει με διάταξη του πολυνομοσχεδίου ΟΤΑ, το υπουργείο Εσωτερικών. Συγκεκριμένα, με το άρθρο 89 του πολυνομοσχεδίου δίνεται η δυνατότητα κατάρτισης πινάκων προακτέων, στους οποίους εγγράφονται και οι δημοτικοί υπάλληλοι που συμπληρώνουν τον απαιτούμενο για προαγωγή χρόνο από 1.1.2016 έως 30.4.2016, με έναρξη ισχύος των πινάκων αυτών την 1.1.2016, ανεξάρτητα από την ημερομηνία οριστικοποίησής τους.

Σύμφωνα την αιτιολογική έκθεση του άρθρου 89 για την «τροποποίηση του άρθρου 28 του ν. 4369/2016», τονίζεται ότι «με την εν λόγω διάταξη ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στους πίνακες προακτέων και μη, κατά την πρώτη εφαρμογή του άρθρου 86 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 25 του ν. 4369/2016. Ειδικότερα,  κατά την πρώτη εφαρμογή του άρθρου η εγγραφή στους πίνακες προακτέων γίνεται για όσους συμπληρώνουν τον απαιτούμενο για την προαγωγή χρόνο υπηρεσίας από 1η Μαΐου του έτους έως την 30η Απριλίου του επόμενου έτους, χωρίς να υπάρχει πρόβλεψη για όσους υπαλλήλους συμπληρώνουν τον απαιτούμενο για την προαγωγή χρόνο υπηρεσίας από 1η Ιανουαρίου 2016 έως την 30η Απριλίου του 2016. Αυτό είχε ως  αποτέλεσμα, όσοι συμπλήρωναν τον απαιτούμενο χρόνο σε αυτό το διάστημα να μην μπορούν να προαχθούν. Το ανωτέρω εξηγείται δεδομένου ότι αφενός  κατά το προηγούμενο έτος δεν συντάχθηκαν πίνακες προακτέων σύμφωνα με τις ισχύουσες τότε διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 4024/2011, λόγω της προβλεπόμενης τότε αναστολής προαγωγών (ν. 4046/2012), και αφετέρου λόγω του ότι παγίως οι εν λόγω πίνακες έχουν έναρξη ισχύος την 1η Μαΐου και σε αυτούς περιλαμβάνονται όσοι συμπληρώνουν τον απαιτούμενο για την προαγωγή χρόνο υπηρεσίας από 1η Μαΐου τρέχοντος έτους έως την 30η Απριλίου του επόμενου έτους.
Η παρούσα ρύθμιση κρίνεται αναγκαία για την εναρμόνιση των διατάξεων που αφορούν στην έναρξη ισχύος των πινάκων προακτέων των υπαλλήλων  των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού με τις διατάξεις που αφορούν στους  υπαλλήλους του Δημοσίου για τους οποίους ήδη με την παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 4369/2016 προβλέφθηκε η σχετική μεταβατική διάταξη», καταλήγει η αιτιολογική έκθεση.

Άρθρο 89
Τροποποίηση του άρθρου 28 του ν. 4369/2016
Στο άρθρο 28 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33), όπως ισχύει  προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής :
«5. Κατά την πρώτη εφαρμογή του άρθρου 86 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 25,  η ισχύς των πινάκων προακτέων αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2016 και σε αυτούς εγγράφονται όσοι υπάλληλοι συμπληρώνουν τον απαιτούμενο για την προαγωγή χρόνο υπηρεσίας από 1η Ιανουαρίου 2016 έως την 30ή Απριλίου του επόμενου έτους. Αν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος έχουν ήδη καταρτιστεί οι πίνακες προακτέων του άρθρου 86 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, όπως το άρθρο αυτό αντικαθίσταται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, καταρτίζονται πίνακες προακτέων, στους οποίους εγγράφονται οι υπάλληλοι που συμπληρώνουν τον απαιτούμενο για προαγωγή χρόνο από 1.1.2016 έως 30.4.2016, με έναρξη ισχύος των πινάκων αυτών την 1.1.2016, ανεξάρτητα από την ημερομηνία οριστικοποίησής τους, σύμφωνα με το άρθρο 92 του ως άνω Κώδικα.»

Δεν υπάρχουν σχόλια