Header Ads

http://www.donatos.gr/

http://www.ottolina.gr/ http://www.newspallinis.gr/p/contact.html

Γ' ENOTHTA Η NEWS ΠΑΛΛΗΝΗΣ αποκαλύπτει για τον Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής & Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Παλλήνης - Πρόσκληση για διερεύνηση ενδεχόμενης τέλεσης αξιόποινων πράξεων

Τρίτη δημοσίευση

Συνέχεια από την Δεύτερη  δημοσίευση …

«Μήνυμα πρώτο

---------- Προωθημένο μήνυμα ----------
Από: Παναγιώτης N. Μερτύρης <pmertiris@gmail.com>
Ημερομηνία: 14 Φεβρουαρίου 2016 - 11:14 μ.μ.
Θέμα: Fwd: Δήμος Παλλήνης - Προσχολική ΕΠΕΙΓΟΝ
Προς: npl@hlb.gr
Κοιν: mailbox@hlb.gr, jgm@hlb.gr, dioikisi@attica.gr, press@palini.gr
Αξιότιμη κυρία Λικαρδοπούλου,
Σε συνέχεια της με αριθμό πρωτοκόλλου 3/2016 πρόσκλησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παλλήνης προς τα μέλη αυτού σχετικά με τα θέματα εκτός των άλλων της έγκρισης των Οικονομικών Καταστάσεων του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής & Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου για τις χρήσεις 2012, 2013 και 2014 τις οποίες έχετε ελέγξει, σας παρακαλούμε στα πλαίσια των υποχρεώσεων σας βάσει της παραγράφου 4 του άρθρου 163 του Ν 3463/2006, όπως μαζί με εσάς παραστούν και όλα τα μέλη της ελεγκτικής ομάδας των ελέγχων και όπως έχετε μαζί σας όλα τα Φύλλα Εργασίας και έγγραφα των ελέγχων από τα οποία θα χρειαστούμε κατά τη στιγμή της συζήτησης της 16 Φεβρουαρίου 2016,  πληροφορίες, στοιχεία και ενδεχομένως και αντίγραφα.
Θα προτείναμε να έχετε επισκοπήσει προσεκτικά την εργασία που έχετε πραγματοποιήσει, εποπτεύσατε και υπογράψατε,  καθώς όλες οι ερωτήσεις μας θα απευθυνθούν σε εσάς και μόνον εσάς και αναμένουμε όλες οι απαντήσεις να ληφθούν από εσάς και μόνον εσάς , ως αρμόδια ελέγκτρια και όχι από τρίτους.  Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να τονίσουμε ότι μη εγκεκριμένο προσωπικό από τα μητρώα της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων δεν θα γίνει δεκτό να παραστούν ή συμμετάσχουν, παρά μόνο ως πολίτες στα καθίσματα θέσεις παρακολούθησης των δημοτών.
Θεωρούμε ότι λόγω της σοβαρότητας των ευρημάτων και των μετέπειτα ενεργειών μας βάσει όσων θα κατατεθούν και στη Συνεδρίαση της 16 Φεβρουαρίου 2016 δεν πρέπει να υπάρξει απουσία σας ή μη επαρκείς απαντήσεις επί των θεμάτων που θα θέσουμε και για το λόγο αυτό είναι πολύ σημαντική η προετοιμασία σας και σε καμία περίπτωση η αναβολή της διαδικασίας.
Με εκτίμηση
επικεφαλής Μείζονος Αντιπολίτευσης Δήμου Παλλήνης
Παναγιώτης Μερτύρης Μήνυμα δεύτερο
---------- Προωθημένο μήνυμα ----------
Από: Niki Likardopoulou <npl@hlb.gr>
Ημερομηνία: 15 Φεβρουαρίου 2016 - 10:12 μ.μ.
Θέμα: Re: Δήμος Παλλήνης - Προσχολική ΕΠΕΙΓΟΝ
Προς: "\"Παναγιώτης N. Μερτύρης\"" <pmertiris@gmail.com>

 Αξιότιμε κύριε Μερτύρη,

Σε απάντηση του e-mail που εστάλη από εσάς την 14 -02-2016 και ώρα 11.14 μμ και του οποίου  έλαβα γνώση  σήμερα  λόγω των  εκτός Αθηνών ανειλημμένων υποχρεώσεων μου,  επιθυμώ να σας πληροφορήσω  για τα ακόλουθα.
Δεν έχω  λάβει τη πρόσκληση του Προέδρου  του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων του οργανισμού Προσχολικής Αγωγής & Κοινωνικής Μέριμνας του  Δήμου για τις χρήσεις 2012, 2013 και 2014, και εκφράζω τη λύπη μου που δεν είναι δυνατόν να παραστώ στην εν λόγω συνεδρίαση και να δώσω τις απαιτούμενες διευκρινήσεις και απαντήσεις που αφορούν τις σχετικές εκθέσεις ελέγχου που έχουμε εκδώσει, λόγω των εκτός Αθηνών ανειλημμένων υποχρεώσεων μου, όπως  προανέφερα.
Επίσης θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι, οι κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας και η ισχύουσα νομοθεσία δεν μου επιτρέπουν να  εκχωρήσω οποιοδήποτε έγγραφο ή στοιχείο του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής & Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου, πριν την ρητή εξουσιοδότηση μου από τον φορέα αυτόν. Τα στοιχεία όμως αυτά καταλαβαίνω ότι μπορείτε να τα ζητήσετε και αντλήσετε από τις σχετικές υπηρεσίες του Οργανισμού, στις οποίες θεωρώ ότι έχετε ελεύθερη και απεριόριστη πρόσβαση εκ της ιδιότητάς σας.
Διατελώ φυσικά στη διάθεση σας να δώσω απαντήσεις και διευκρινήσεις  εγγράφως σε οποιαδήποτε ερώτηση μου υποβάλετε και αφορά τις εκθέσεις ελέγχου που έχω υπογράψει.
Με εκτίμηση
Λικαρδοπούλου Κλεονίκη
Niki Likardopoulou
Partner
Mobile: +30 697 22 46 233
E-mail: npl@hlb.gr

 HLB Hellas SA
Certified & Registered Auditors
184 A, Kifissias Avenue, Halandri GR-152 31, Greece
Tel: +30 210 67 72 981
Fax: +30 210 67 72 982
Website: www.hlb.gr

Μήνυμα τρίτο

---------- Προωθημένο μήνυμα ----------
Από: Παναγιώτης N. Μερτύρης <pmertiris@gmail.com>
Ημερομηνία: 15 Φεβρουαρίου 2016 - 10:44 μ.μ.
Θέμα: Re: Δήμος Παλλήνης - Προσχολική ΕΠΕΙΓΟΝ
Προς: Niki Likardopoulou <npl@hlb.gr>
Κοιν: jgm@hlb.gr

 Αξιότιμη κυρία Λικαρδοπούλου,
Σας ευχαριστώ πολύ για την απάντησή σας.
Ωστόσο, οφείλω να σας θυμίσω τις διατάξεις του Νόμου 3463/2006 άρθρο 163 παρ 4 σύμφωνα με το οποίο σε περίπτωση που δεν μπορείτε εσείς οφείλει να παρευρεθεί ο αναπληρωτής σας.
Επίσης, γνωρίζουμε πολύ καλά το Ν 3693/2008 με τον οποίο επιβάλλονται τα ΔΕΠ αλλά τα στοιχεία τα οποία θα ζητήσουμε μπορεί να μας δοθούν και ως πληροφορίες τις οποίες έχετε πλήρη υποχρέωση να μας δώσετε κατά τη συνεδρίαση καθώς και την ρητή σας δήλωση στο τέλος όλων των αναλυτικών σας Εκθέσεων σύμφωνα με τις οποίες λέτε ότι είσαστε πρόθυμοι να μας δώσετε κάθε πληροφορία ή διευκρίνιση.
Ελπίζουμε να μην έχει αλλάξει κάτι και αλλάξατε στάση.
Όμως το πιο σημαντικό είναι ότι τα στοιχεία που θα σας θέσουμε είναι τόσο σοβαρά που είναι σφόδρα πιθανό ότι απαιτείται η ανάκληση όλων των Εκθέσεων σας και των Οικονομικών Καταστάσεων και προτιμότερο είναι να μην βρεθείτε προ εκπλήξεων.
Σε κάθε περίπτωση θεωρούμε ότι οφείλεται να παρευρεθείτε.
Με εκτίμηση
Επικεφαλής Μείζονος Αντιπολίτευσης Δήμου Παλλήνης

Παναγιώτης Μερτύρης»
Άρα από τα ανωτέρω συνάγεται ότι η Ορκωτή Ελέγκτρια φέρεται να μην κλήθηκε στη συνεδρίαση του Συμβουλίου κατά παράβαση του νόμου.  Ωστόσο, παρότι κλήθηκε από τον επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευση, δεν παραβρέθηκε ούτε αυτή αλλά ούτε και ο αναπληρωτής της άρα τίθεται θέμα παραβίασης του νόμου από τη πλευρά του Ορκωτού.
Λόγω των ανωτέρω ο Δήμαρχος όφειλε με έγγραφό του να κοινοποιήσει την απουσία του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή από τη συνεδρίαση στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών, το συμβούλιο δε, είχε δικαίωμα να αποκλείσει τον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή που δεν προσήλθε, από επόμενο έλεγχο στο Δήμο.
Σύνοψη Ενδεχόμενων Αξιόποινων πράξεων

Συνέχεια στην Τέταρτη δημοσίευση ……


Το παρόν διαδικτυακό μέσο NEWS ΠΑΛΛΗΝΗΣ ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα λογοκρίνονται ή και θα διαγράφονται. Η ανάρτηση των σχολίων μπορεί να έχει μια μικρή χρονική καθυστέρηση...