Header Ads

http://www.donatos.gr/

http://www.ottolina.gr/ http://www.newspallinis.gr/p/contact.html

Δ' ENOTHTA Η NEWS ΠΑΛΛΗΝΗΣ αποκαλύπτει για τον Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής & Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Παλλήνης - Πρόσκληση για διερεύνηση ενδεχόμενης τέλεσης αξιόποινων πράξεων

Τέταρτη δημοσίευση

Συνέχεια από την Τρίτη δημοσίευση ……

Σύνοψη Ενδεχόμενων Αξιόποινων 
πράξεων
Από την πλευρά της Διοίκησης του Οργανισμού (Δήμαρχος, Δημαρχιακή Επιτροπή και Υπεύθυνος Ταμειακής Διαχείρισης)

Κατά παράβαση του Νόμου
1.       εκπρόθεσμος ορισμός του Ορκωτού Ελεγκτή
2.       εκπρόθεσμος προέλεγχος από τη Δημαρχιακή Επιτροπή και υποβολή προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο
3.       υπογραφή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων από τον Πρόεδρο του ΔΣ, τον Λογιστή προτού αυτές εγκριθούν από τη Δημαρχιακή Επιτροπή
4.       μη πρόσκληση του Ορκωτού Ελεγκτή να παρευρεθεί στη συνεδρίαση έγκρισης των Οικονομικών Καταστάσεων 2012
Από την πλευρά του Ορκωτού Ελεγκτή

Κατά παράβαση του Νόμου
1.       Έκδοση Έκθεσης Ελέγχου προτού του ανατεθεί το έργο του Ελέγχου για τη χρήση 2012
2.        Εκπρόθεσμη ολοκλήρωση του ελέγχου αρκετούς μήνες μετά την υπογραφή των Οικονομικών Καταστάσεων από τη Διοίκηση του Οργανισμού
3.       Μη παράσταση του Ορκωτού Ελεγκτή στη συνεδρίαση έγκρισης των Οικονομικών Καταστάσεων του 2012 παρότι προσκλήθηκε από την Αντιπολίτευση του Δήμου
Ενδεχόμενες Αξιόποινες Πράξεις με βάση τα ευρήματα της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή για τις χρήσεις 2012, 2013 και 2014
Από την ανάγνωση των Εκθέσεων Ελέγχου του Ορκωτού για τη χρήση 2012, 2013 και 2014 διαπιστώνεται ενδεχόμενη τέλεση αξιόποινων πράξεων, οι οποίες αναλύονται στο Σχετικό 6.
Σύνοψη Ενδεχόμενων Αξιόποινων πράξεων
Από την πλευρά της Διοίκησης του Οργανισμού (Δήμαρχος, Δημαρχιακή Επιτροπή και Υπεύθυνος Ταμειακής Διαχείρισης)
Κατά παράβαση του Νόμου
1.       Ανάθεση δαπανών χωρίς την τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών
2.       Ελλιπή τήρηση των λογιστικών βιβλίων και μη σύννομη σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων (ΠΔ 315/1999 Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων)
3.       Ελλιπή τήρηση των βιβλίων με αδιευκρίνιστους λογαριασμούς απαιτήσεων και ατακτοποίητους τραπεζικούς λογαριασμούς
4.       Ελλιπή τήρηση των βιβλίων με ασυμφωνίες των αναλυτικών και περιληπτικών λογαριασμών απαιτήσεων και υποχρεώσεων
5.       Ενδεχόμενη διενέργεια προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού χωρίς την τήρηση των διαδικασιών ΑΣΕΠ
6.        Πληρωμή προστίμων με Δημόσιο Χρήμα του Δήμου για παραλείψεις τρίτων
7.       Σημαντική καθυστέρηση στην έκδοση και καταχώρηση από την Οικονομική Διαχείριση των παραστατικών εισπράξεων και πληρωμών
8.       Μη βεβαίωση των απαιτήσεων του Νομικού Προσώπου,
9.        Διενέργεια πληρωμών στην τράπεζα, χωρίς την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου
10.        Διενέργεια κινήσεων ΠΟΕ χωρίς να ενημερώνεται η Γενική Λογιστική
Ακυρότητα των Οικονομικών Καταστάσεων για τις χρήσεις 2012, 2013 και 2014 λόγω μη σύνταξης προσαρτήματος
Οι Οικονομικές Καταστάσεις των Δήμων και των Ιδρυμάτων τους βάσει του ΠΔ 315/1999 κεφάλαιο 4.1.501 Οικονομικές Καταστάσεις περιλαμβάνουν:

 1)      Την Κατάσταση Ισολογισμού Τέλους
2)      Την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως
3)      Τον Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων
4)      Την Κατάσταση Γενικής Εκμετάλλευσης και
5)      Το Προσάρτημα χρήσης
Ωστόσο, οι προς έγκριση Οικονομικές Καταστάσεις δεν περιλαμβάνουν το Προσάρτημα χρήσης και ως εκ τούτου δεν αποτελούν έγκυρες οικονομικές καταστάσεις με βάση το ΠΔ 315/1999.  Το θέμα είναι εξαιρετικά σοβαρό καθώς καθιστά λόγω της έλλειψης αυτής μη έγκυρες τις Οικονομικές Καταστάσεις που έχουν συνταχθεί και νομικά ο Οργανισμός δεν έχει εγκεκριμένες οικονομικές καταστάσεις για το 2012, 2013 και 2014 και η Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου πρέπει να θεωρηθεί άκυρη.
Επιπλέον, ο Ορκωτός δεν αναφέρει το παραμικρό ενώ όφειλε ο Ελεγκτής να εκφράσει επιφύλαξη για το θέμα αυτό το οποίο είναι τόσο σοβαρό που πιθανόν να επέβαλλε μορφή Έκθεσης με Άρνηση Γνώμης περί της εύλογης παρουσίασης, κάτι το οποίο δεν αναφέρεται πουθενά, τουναντίον ο Ελεγκτής καταλήγει μάλιστα σε σύμφωνη γνώμη.
Βάσει του άρθρου 241 Συγχώνευση – Κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου το οποίο ορίζει στην παράγραφο 4 ορίζεται ότι «4. Νομικά πρόσωπα τα οποία μετά την πάροδο διετίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος ή δύο έτη μετά τη δημοσίευση της συστατικής τους πράξης δεν έχουν συντάξει προϋπολογισμό και απολογισμό για δύο διαδοχικά οικονομικά έτη, καταργούνται. Η σχετική πράξη κατάργησης εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας.» και στο βαθμό που επιβεβαιωθεί το ανωτέρω τίθεται ακόμα και θέμα κατάργησης του ΝΠΔΔ.
Ευθύνες Ελεγκτή

1·  Στις Εκθέσεις Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή για τις χρήσεις 2012, 2013 και 2014 δεν αναφέρεται πουθενά το γεγονός περιορισμού του ελέγχου του από το γεγονός ότι με τον εκπρόθεσμο ορισμό του ο Ελεγκτής είναι πιθανό ότι δεν μπόρεσε να εκτελέσει όλες τις ελεγκτικές εργασίες που είχε υποχρέωση από τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα όπως ενδεικτικά η απογραφή του φυσικού υπολοίπου του ταμείου, των διαδικασιών εσόδων και εξόδων που ήταν σε εφαρμογή κατά την υπό έλεγχο χρήση κλπ.
2·  Επιπλέον, η Έκθεση του Ελεγκτή δεν αναφέρει πουθενά το θέμα της παραβίασης των νόμων και της δυνάμενης κατάργησης του Οργανισμού με βάση την παρ. 4 του άρθρου 241 του Ν 3463/2006
3· Παρότι στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ζητήθηκε να παραδώσει ο Ελεγκτής το αντίγραφο της Επιστολής που έστειλε προς τη Διοίκηση με τις αδυναμίες του συστήματος εσωτερικού ελέγχου που επιβάλλεται από την παράγραφο 3 του άρθρου 163 του Ν 3463/2006 και το άρθρο 24 παρ. 1 του Ν 3693/2008 για την εφαρμογή των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων και τα ΔΕΠ και ιδίως:
·         το ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ 265 «ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΚΛΙΔΕΣ ΣΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ»,
·         το ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ 240 «ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΠΑΤΗ ΣΕ ΕΝΑΝ ΕΛΕΓΧΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» και
·         το ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ 250 «ΕΞΕΤΑΣΗ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»
δυστυχώς δεν προσκομίστηκε σχετική επιστολή – έκθεση με αποτέλεσμα να γεννώνται πολύ σοβαρά ερωτηματικά σχετικά με το κατά πόσον έχει τελικά υποβληθεί σχετική έκθεση και η οποία έπρεπε να είχε υποβληθεί και στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας γεγονός
που χρίζει διερεύνησης κατά πόσο το έχει πράξει ο Ελεγκτής ως όφειλε με βάση το εδάφιο 4 της παρ 3 του άρθρου 163 του Ν 3463/2008.
4 ·  Στις Εκθέσεις Ελέγχου δεν αναφέρεται ξεκάθαρα με βάση ποια λογιστικά πρότυπα έχουν προετοιμαστεί οι οικονομικές καταστάσεις.  Είναι ευρέως γνωστό ότι οι καταστάσεις των Δήμων και νομικών τους προσώπων ετοιμάζονται βάσει του ΠΔ 315/99.  Ωστόσο, ο Ελεγκτής αναφέρει γενικά ότι οι οικονομικές καταστάσεις ετοιμάστηκαν με βάση τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία.
5 ·  Στις Εκθέσεις Ελέγχου δεν αναφέρεται πουθενά ότι οι Οικονομικές Καταστάσεις δεν περιλαμβάνουν το Προσάρτημα και ως εκ τούτου δεν αποτελούν έγκυρες οικονομικές καταστάσεις με βάση το ΠΔ 315/1999 με αποτέλεσμα να τίθεται πολύ σοβαρό θέμα επάρκειας των Εκθέσεων.  Ο Ελεγκτής όφειλε να εκφράσει επιφύλαξη για το θέμα αυτό το οποίο είναι τόσο σοβαρό που πιθανόν να επέβαλλε μορφή Έκθεσης με Άρνηση Γνώμης περί της εύλογης παρουσίασης, κάτι το οποίο δεν αναφέρεται πουθενά, τουναντίον ο Ελεγκτής καταλήγει μάλιστα σε σύμφωνη γνώμη.
6·  Στην πρώτη επιφύλαξη των Συνοπτικών Εκθέσεων Ελέγχου 2012, 2013 και 2014 για την πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού δεν γίνεται αναφορά από τον Ελεγκτή σχετικά με το ποια είναι η επίπτωση στα ίδια κεφάλαια, τα αποτελέσματα χρήσης και τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού με αποτέλεσμα να χρίζει αναμόρφωσης και επαναϋποβολής βάσει του άρθρου 24 παρ. 1 του Ν 3693/2008 για την εφαρμογή των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων όλων των Εκθέσεων Ελέγχου.
7·  Στην δεύτερη επιφύλαξη της Συνοπτικής Εκθέσεως Ελέγχου του Ελεγκτή δεν αναφέρεται το ποσό κατά το οποίο είναι λάθος οι οικονομικές καταστάσεις και αν αδυνατεί ο Ελεγκτής να το ποσοτικοποιήσει τότε όφειλε να επανεξετάσει ενδεχόμενη αλλαγή της έκφρασης γνώμης σε αδυναμία έκφρασης γνώμης.
8·  Το θέμα της μη καταχώρησης των εσόδων και απαιτήσεων κατά την βεβαίωση αλλά κατά την είσπραξη δεν είναι μόνο διαχειριστικό αλλά και κατά παράβαση νόμου και ειδικά του Π.Δ. 315/1999 “Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης”.  Το οποίο ορίζει:
§ 1.1.106 Διαδικασίες λογιστικοποίησης εσόδων
1. Τα έσοδα του Δήμου παρακολουθούνται αναλυτικά στους σχετικούς λογαριασμούς της ομάδας 7.
2. Τα έσοδα λογιστικοποιούνται μόλις καταστούν βέβαια και εκκαθαρισμένα, ανεξάρτητα από το χρόνο είσπραξής τους.
Παρόλα αυτά ο Ελεγκτής δεν αναφέρει την παράβαση στην Έκθεση Ελέγχου του.
Στο τέλος όλων των αναλυτικών εκθέσεων του Ελεγκτή γίνεται αναφορά σε τρία πολύ σοβαρά θέματα ως εξής:
α) καθυστερημένη έκδοση και καταχώρηση παραστατικών εισπράξεων και πληρωμών, μη διενέργεια ημερήσιας συμφωνίας των ταμειακών διαθεσίμων,
β) δεν βεβαιώνονται οι απαιτήσεις κυρίως από τροφεία
γ) Γίνονται εντολές για πληρωμές στην τράπεζα, χωρίς να ακολουθείται η ορθή διαδικασία επειδή οι πληρωμές αυτές αφορούν πρόστιμα και προσαυξήσεις, εκπρόθεσμων ενεργειών και δεν είναι εφικτή η έγκριση τους από τον Πάρεδρο.  Επίσης, γίνονται κινήσεις ΠΟΕ χωρίς την ενημέρωση της Γενικής Λογιστικής
Τα ανωτέρω αποτελούν παράβαση των νόμων και θα έπρεπε αν αναφέρονται και στη Συνοπτική Έκθεση Ελέγχου, στην οποία όμως γίνεται μόνο αναφορά της πρόβλεψης επισφάλειας και τις ασυμφωνίες απαιτήσεων υποχρεώσεων.  Τέλος, χρίζει έρευνας κατά πόσον ο Ελεγκτής έχει αποστείλει τις Εκθέσεις Ελέγχου του στις αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές λόγω των πολύ σοβαρών ευρημάτων του και αν δεν το έχει πράξει να αναζητηθεί τυχόν διάπραξη αξιόποινης πράξης από πλευράς του.
Συνέχεια στην Πέμπτη δημοσίευση ……

 Το παρόν διαδικτυακό μέσο NEWS ΠΑΛΛΗΝΗΣ ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα λογοκρίνονται ή και θα διαγράφονται. Η ανάρτηση των σχολίων μπορεί να έχει μια μικρή χρονική καθυστέρηση...