Header Ads

http://www.donatos.gr/

http://www.ottolina.gr/ http://www.newspallinis.gr/p/contact.html

Η NEWS ΠΑΛΛΗΝΗΣ αποκαλύπτει για τον Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής & Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Παλλήνης - Πρόσκληση για διερεύνηση ενδεχόμενης τέλεσης αξιόποινων πράξεωνΗ NEWS ΠΑΛΛΗΝΗΣ θα σας παρουσιάσει σε  πέντε(5)ενότητες, το αναλυτικό ρεπορτάζ που αφορά την ανάλυση των ευρημάτων και των ενδεχόμενων αξιόποινων πράξεων της προσχολικής του 2012, 2013 και 2014 του Δήμου Παλλήνης. 

 Η παρούσα αναφορά, αφορά στην Οικονομική Διαχείριση του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής & Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Παλλήνης και τις εγκριθείσες από το Δημοτικό Συμβούλιο της 16 Φεβρουαρίου 2016 του Δήμου Παλλήνης Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31-12-2012 και των αποσυρθέντων από το Δημοτικό Συμβούλιο προς αναμόρφωση Οικονομικών Καταστάσεων των χρήσεων που έληξαν την 31-12-2013 και 31-12-2014 και επαναυποβληθέντων προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο της 19 Απριλίου 2016.
Ο Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής & Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Παλλήνης έχει υποχρέωση κατά τη σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων του να εφαρμόζει το ΠΔ 315/1999 Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων, το οποίο έχουν υποχρέωση να εφαρμόζουν οι Δήμοι, Κοινότητες και τα Δημοτικά και Κοινοτικά Ιδρύματα Νομικά Πρόσωπα βάσει του άρθρου 163 και 236 του Ν 3463/2006.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, οι αρμόδιοι και υπογράφοντες τις οικονομικές καταστάσεις Λογιστές και οι Νόμιμοι Ελεγκτές του Ν 3693/2008 – Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές που έλεγξαν αυτές και όποιοι άλλοι διαπιστωθούν από την έρευνα των αρχών ότι έχουν διαπράξει ενδεχόμενες αξιόποινες πράξεις
Λόγω της σοβαρότητας των ενδεχόμενων αδικημάτων, τίθεται θέμα αυτά να εμπίπτουν στις περιπτώσεις του άρθρου 3 του Ν. 3691/2008 & του άρθρου 1 του Ν. 4022/2011 και Απώλεια Δημοσίου Χρήματος με βάση το Ν. 1608/1950

Πρώτη δημοσίευση

Η παρούσα Αναφορά αφορά στην Οικονομική Διαχείριση του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής & Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Παλλήνης και τις εγκριθείσες από το Δημοτικό Συμβούλιο της 16 Φεβρουαρίου 2016 του Δήμου Παλλήνης Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31-12-2012 και των αποσυρθέντων από το Δημοτικό Συμβούλιο προς αναμόρφωση Οικονομικών Καταστάσεων των χρήσεων που έληξαν την 31-12-2013 και 31-12-2014 και επαναυποβληθέντων προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο της 19 Απριλίου 2016.
Επωνυμία: Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής & Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Παλλήνης.
Πλήρης τίτλος:Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής & Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Παλλήνης.
Διεύθυνση: Δημαρχιακό Μέγαρο, Ιθάκης 12, 15344 - Γέρακας
Τηλέφωνο:                               210 66 04 600
Fax:                                          210 66 12 965
email:                                       press@palini.gr
ΑΦΜ και ΔΟΥ:                         Άγνωστο
Αριθμός Μ.Α.Ε.:                     Δεν έχει εφαρμογή
Αριθμός ΓΕΜΗ:                      Δεν έχει εφαρμογή
Αντικείμενο Δραστηριότητας: Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Δήμου Παλλήνης
Εκπρόσωποι ([*]):                    Διοικητικό Συμβούλιο
Πληρεξούσιοι (*):                    Ν/Α
Πραγματικοί Δικαιούχοι (*):   Ν/Α    

Αρμόδια Όργανα Διοίκησης

Το Διοικητικό Συμβούλιο, οι αρμόδιοι και υπογράφοντες τις οικονομικές καταστάσεις Λογιστές και οι Νόμιμοι Ελεγκτές του Ν 3693/2008 – Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές που έλεγξαν αυτές και όποιοι άλλοι διαπιστωθούν από την έρευνα των αρχών ότι έχουν διαπράξει ενδεχόμενες αξιόποινες πράξεις.

Περιγραφή

Ο Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής & Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Παλλήνης έχει υποχρέωση κατά τη σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων του να εφαρμόζει το ΠΔ 315/1999 Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων, το οποίο έχουν υποχρέωση να εφαρμόζουν οι Δήμοι, Κοινότητες και τα Δημοτικά και Κοινοτικά Ιδρύματα Νομικά Πρόσωπα βάσει του άρθρου 163 και 236 του Ν 3463/2006.
Οι Νόμιμοι Ελεγκτές του Ν 3693/2008 – Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές έχουν υποχρέωση να εφαρμόζουμε κατά τους υποχρεωτικούς από νόμο ελέγχους που διενεργούν τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα, τα οποία επιβάλλονται από το άρθρο 24 του Ν 3693/2008 και τα οποία έχουν μεταφραστεί στην Ελληνική γλώσσα από την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών http://www.elte.org.gr/images/files/pdf/005_2012.pdf (επισυνάπτεται ως Σχετικό 1).

Οικονομικές Καταστάσεις 2011

Για τη χρήση 2011 του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής & Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Παλλήνης έχει υποβληθεί αναφορά στο Ελεγκτικό Συνέδριο, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής και τη Διεύθυνση Εκτάκτων και Ειδικών Ελέγχων αναφορικά με την εμφάνιση εξαιρετικά υψηλών εξόδων στο Β εξάμηνο 2011 σε σχέση με τις περιόδους 2012, 2013 και 2014 και προσφάτως ξεκίνησε ο αντίστοιχος έλεγχος.
Ως εκ τούτου η παρούσα αναφορά χρήσιμο είναι να ενσωματωθεί στο υλικό των ελεγκτών και είμαστε στη διάθεση τους να υποστηρίξουμε το έργο τους παρέχοντας τυχόν διευκρινίσεις.
Εκπρόθεσμη υποβολή προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο των Οικονομικών Καταστάσεων 2012, 2013 και 2014 με ευθύνη του υπεύθυνου Ταμειακής Διαχείρισης, της Δημαρχιακής Επιτροπής, του Ορκωτού Ελεγκτή και του Δημάρχου

Σύμφωνα με το άρθρο 236 Οικονομική διοίκηση του Ν 3463/2006 ορίζεται για τα Ιδρύματα των Δήμων, όπως είναι ο Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής & Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Παλλήνης, ότι:
«1.   Οι διατάξεις που ισχύουν για τους ∆ήμους και αφορούν τον οργανισμό της εσωτερικής υπηρεσίας, τον προϋπολογισμό, το οικονομικό έτος, τον απολογισμό, την ταμειακή υπηρεσία, τη διαχείριση, τα δάνεια και την περιουσία, εφαρμόζονται και στα ιδρύματα.»

Επίσης το άρθρο 241 Συγχώνευση – Κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου στην παράγραφο 4 ορίζει ότι:

«4. Νομικά πρόσωπα τα οποία μετά την πάροδο διετίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος ή δύο έτη μετά τη δημοσίευση της συστατικής τους πράξης δεν έχουν συντάξει προϋπολογισμό και απολογισμό για δύο διαδοχικά οικονομικά έτη, καταργούνται. Η σχετική πράξη κατάργησης εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας.»
Τέλος, στο άρθρο 163 ορίζονται οι διατάξεις για τους Δήμους όσον αφορά τον απολογισμό και τις οικονομικές καταστάσεις-ισολογισμό ως εξής:
«Άρθρο 163 Απολογισμός - Ισολογισμός Δήμων
1. Έως το τέλος Μαΐου, εκείνος που ενεργεί την τα­μειακή υπηρεσία του Δήμου υποβάλλει δια μέσου του δημάρχου στη δημαρχιακή επιτροπή λογαριασμό της διαχείρισης του οικονομικού έτους που έληξε. Τα στοι­χεία που περιλαμβάνει ο λογαριασμός της διαχείρισης ορίζονται με το προεδρικό διάταγμα της παρ. 2 του άρθρου 175. Ο λογαριασμός υποβάλλεται ενιαίος, ανε­ξάρτητα από τις μεταβολές που έχουν τυχόν γίνει, ως προς τα πρόσωπα εκείνων που ενεργούν την ταμειακή υπηρεσία.
2. Μέσα σε δύο (2) μήνες αφότου παρέλαβε τα ανωτέρω στοιχεία, η δημαρχιακή επιτροπή τα προελέγχει και, το αργότερο πέντε (5) ημέρες μετά τη λήξη του διμήνου, υποβάλλει τον απολογισμό και, προκειμένου για Δήμους που εφαρμόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων, τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως, μαζί με έκθεσή της στο δημοτικό συμβούλιο.
3. Ο ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσεως, πριν την υποβολή τους στο δημοτικό συμβούλιο, ελέγχονται από έναν ορκωτό ελεγκτή - λογιστή.
Οι Δήμοι που εφαρμόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο υποχρεούνται, για τον έλεγχο των οικονομικών κατα­στάσεων κάθε οικονομικού έτους, να ορίζουν τον ορ­κωτό ελεγκτή - λογιστή και τον αναπληρωτή του μέχρι το τέλος Οκτωβρίου του έτους αυτού.
Ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής, για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού, λο­γαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακα διαθέσε­ως αποτελεσμάτων και προσαρτήματος) του Δήμου, εφαρμόζει τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, οι οποίες συμφωνούν με τις βασικές αρχές των διεθνών ελεγκτικών προτύπων. Στο χορηγούμενο πιστοποιητικό ελέγχου του, ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής αναφέ­ρει εάν ο Δήμος εφάρμοσε ορθά το κλαδικό λογιστικό σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων και εάν τηρήθηκαν οι διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και των αντίστοιχων κανονιστικών ρυθμίσεων οι οποίες αφορούν το οικονομικό, λογιστικό και διαχειριστικό σύστημα των Δήμων. Περιλαμβάνει επίσης και όλες τις παρατηρήσεις που αφορούν σε σημαντικές ανεπάρκειες που έχουν ουσιώδη επίδραση στην ακρίβεια ή ορθότητα κονδυλίων του ισολογισμού ή των αποτελεσμάτων χρήσεως.
Εκτός από το πιστοποιητικό ελέγχου, ο ορκωτός ελε­γκτής -λογιστής υποχρεούται να καταρτίζει και έκθεση ελέγχου, στην οποία θα περιλαμβάνει τα όσα προέκυψαν από τον έλεγχό του, παραθέτοντας, επιπροσθέτως και τις αναγκαίες υποδείξεις του για κάθε θέμα. Η έκθεση ελέγχου υποβάλλεται από τον ορκωτό ελεγκτή - λογι­στή στο δημοτικό συμβούλιο και στον Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας.
4. Το συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών αφότου παρέλαβε τον απολογισμό ή και τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως και την έκθεση της δημαρχιακής επιτροπής αποφασίζει με πράξη του για την έγκριση του απολογισμού ή και του ισολογισμού και διατυπώνει τις παρατηρήσεις του σχετικά με αυτόν, σε ειδική για αυτόν το σκοπό συνεδρίαση, στην οποία παρίσταται και ο διευθυντής των οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου.
Στους Δήμους που εφαρμόζουν κλαδικό λογιστικό σχέδιο, στην ανωτέρω ειδική συνεδρίαση καλείται και παρίσταται και ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής ή ο αναπληρωτής του, ο οποίος συνέταξε το πιστοποιητικό ελέγχου. Η απουσία του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή ή του αναπληρωτή του δεν επηρεάζει τη λήψη απόφα­σης του συμβουλίου, υπό τον όρο ότι αποδεικνύεται η εμπρόθεσμη πρόσκλησή του στην ειδική συνεδρίαση.
Ο δήμαρχος με έγγραφό του κοινοποιεί την απουσία του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή από τη συνεδρίαση στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών, το συμβούλιο δε, έχει δικαίωμα να αποκλείσει τον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή που δεν προσήλθε, από επόμενο έλεγχο στο Δήμο.
5. Ο απολογισμός ή και ο ισολογισμός με το πιστοποιητικό και την έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή, μαζί με όλα τα δικαιολογητικά που ορίζονται στο άρθρο 24 του Ν. 3202/2003 (ΦΕΚ 284 Α΄), όπως ισχύει, υποβάλλονται για έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο, μέσα σε έναν (1) μήνα αφότου εκδόθηκε η πράξη του δημοτικού συμβουλίου που προβλέπει η προηγούμενη παράγραφος και η υποβολή του ανακοινώνεται στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας.
Σε περίπτωση μη υποβολής του απολογισμού ή και του ισολογισμού στο Ελεγκτικό Συνέδριο, επιβάλλονται σε βάρος των υπαιτίων οι κυρώσεις του άρθρου 26 του Π.Δ. 774/1980 και παράλληλα διενεργείται έκτακτος γενικευμένος έλεγχος στη διαχείριση του Δήμου, μετά από απόφαση του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που εκδίδεται είτε αυτεπάγγελτα είτε μετά από αίτηση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας.
6. Συνοπτική κατάσταση του απολογισμού ή και ο ισολογισμός μετά των αποτελεσμάτων χρήσεως και του πιστοποιητικού ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή δημοσιεύονται, μετά την έγκρισή τους από το δημοτικό συμβούλιο, σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα ή, εάν τέτοια δεν υπάρχει, σε εφημερίδα η οποία εκδίδεται στα όρια του νομού που εδρεύει ο Δήμος.
Με το προεδρικό διάταγμα της παρ. 2 του άρθρου 175, καθορίζονται τα προς δημοσίευση στοιχεία του απολογισμού.
7. Οι Δήμοι, οι οποίοι δεν υποχρεούνται κατά το νόμο στην εφαρμογή του κλαδικού λογιστικού σχεδίου, συ­ντάσσουν στη λήξη κάθε οικονομικού έτους οικονομική κατάσταση, στην οποία εμφανίζονται οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις τους. Με το προεδρικό διάταγμα της παρ. 2 του άρθρου 175, καθορίζονται τα στοιχεία της οικο­νομικής κατάστασης αυτής.
Σύνοψη της οικονομικής κατάστασης δημοσιεύεται μαζί με τον απολογισμό, σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 6 του άρθρου αυτού.
Οι Δήμοι που εφαρμόζουν προαιρετικά το κλαδικό λογιστικό σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 315/1999 (ΦΕΚ 302 Α΄) δεν υποχρεούνται στη σύνταξη της οικονομικής κατάστασης της παρούσας παραγράφου.»
Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι έχει παραβιαστεί η Ελληνική Νομοθεσία ως εξής:

Συνέχεια στην Δεύτερη δημοσίευση ……


Το παρόν διαδικτυακό μέσο NEWS ΠΑΛΛΗΝΗΣ ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα λογοκρίνονται ή και θα διαγράφονται. Η ανάρτηση των σχολίων μπορεί να έχει μια μικρή χρονική καθυστέρηση...