Header Ads

http://www.donatos.gr/

http://www.ottolina.gr/ http://www.newspallinis.gr/p/contact.html

Η κ. Ευαγγελία Τσομάκη: Καλεί τον Δήμαρχο, να ενημερώσει τους δημότες !!!Τσoμάκη Ευαγγελία                                              Παλλήνη   8 / 8  /2018
Τοπ. Σύμβουλος
Δ/Ε Ανθούσας                                                     ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Τηλ.6974778837                                                  ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ 24758
Email:tsomakievi@gmail.com                          ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 10-8-18

Θέμα: Τις ενέργειες, στις οποίες έχει προβεί ο Δήμος για πρόληψη και αντιμετώπιση πιθανόν πυρκαγιάς.

Προς: Τον Δήμαρχο Παλλήνης
            κ. Αθανάσιο Ζούτσο
Αντιδήμαρχο και υπεύθυνο Πολιτικής Προστασίας κ. Πυργιώτη Αλ.

Κοινοποίηση:
Προς όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παλλήνης.


Κύριοι,
Κύριε  Δήμαρχε ενημερώστε με, για τις ενέργειες, στις οποίες έχει προβεί ο Δήμος για πρόληψη και αντιμετώπιση πιθανόν πυρκαγιάς.
Κύριε  Δήμαρχε, θα πρέπει  να ανακοινώσετε το σχέδιο πυροπροστασίας αλλά και τα μέτρα πρόληψης σε κάθε μια περιοχή!!
Σας είναι, φαντάζομαι ,γνωστό ότι μετά τις πρόσφατες φονικές πυρκαγιές που δυστυχώς έπληξαν τη Δυτική και ιδιαίτερα την Ανατολική Αττική και στοίχισαν ανθρώπινες ζωές, οδήγησαν σε απώλεια ιδιοκτησιών και βεβαίως τεράστιου φυσικού κεφαλαίου της Αττικής, σκορπίζοντας απέραντη θλίψη και πένθος σε όλη τη χώρα, προκλήθηκε ένα τεράστιο κύμα εύλογης άλλωστε ανησυχίας, ανασφάλειας και αγωνίας για τον δικό μας Δήμο, του οποίου προΐσταστε.

Σας είναι επίσης, φαντάζομαι, γνωστό ότι ο αστικός ιστός του Δήμου μας, περιβάλλεται και σε πολλά σημεία εφάπτεται δασικών εκτάσεων-πνευμόνων, από τους λίγους εναπομείναντες της πολύπαθης Βορειοανατολικής Αττικής.
Τούτο δημιουργεί, ( όπως και στο παρελθόν εξάλλου έχει πολλάκις συμβεί) άμεσο κίνδυνο εξάπλωσης μιας δασικής πυρκαγιάς στο ανθρωπογενές περιβάλλον και στον οικιστικό ιστό του Δήμου μας!!
Τα ερωτήματα μου αυτά, είναι:
·         Το σχέδιο των θέσεων των υφισταμένων κρουνών, που να συνοδεύεται με βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας ότι αυτοί είναι εν λειτουργία.
·         Το σχέδιο των θέσεων των υφισταμένων υδατοδεξαμενών πυρόσβεσης, με τις πληροφορίες αν αυτές είναι γεμάτες με νερό και αν λειτουργούν.
·         Αν τα αντλιοστάσια του Δήμου, όπου αυτά δεν μπορούν να λειτουργήσουν με τη βαρύτητα, διαθέτουν ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (γεννήτρια), που θα εξασφαλίζουν τη λειτουργία τους στη περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος στη περιοχή.
·         Εάν έχετε ελέγξει το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ, κι αν υφίστανται κίνδυνοι λόγω επαφής δένδρων με αυτό.
·         Το σχέδιο εφ’ όσον υπάρχει, της οργανωμένης εκκένωσης, των περιοχών μας.
·         Αν θα πάρετε κάποια άμεσα μέτρα για την απομάκρυνση της φυτικής ύλης που προέρχεται από τον ιδιωτικό καθαρισμό των αδόμητων οικοπέδων και παραμένουν πολλές φορές, για μεγάλο χρονικό διάστημα, στοιβαγμένα στο οδικό δίκτυο και μάλιστα ορισμένες περιπτώσεις, σε περιοχές που γειτνιάζουν με το περιαστικό δάσος.

Επειδή οι πολίτες-δημότες του δήμου Παλλήνης  δεν ενδιαφέρονται να διαβάσουν «αναπαραχθείσες εκθέσεις ιδεών και θεωρίες» ούτε αγωνιούν τόσο για τις συνεργατικές αρμοδιότητες των εμπλεκομένων με την καταπολέμηση μιας ενδεχόμενης πυρκαγιάς, αλλά νοιάζονται για το ουσιώδες και συγκεκριμένο, κρίσιμο για την επιβίωσή τους, ήτοι τη διάσωση των ιδίων και των περιουσιών τους, αλλά και του δασικού πλούτου της περιοχής, και θέλουν να γνωρίζουν εάν, εκτελώντας το υπηρεσιακό σας καθήκον τόσο εσείς όσο και οι υπηρεσίες του Δήμου, έχετε μεριμνήσει να έχετε σε πλήρη ετοιμότητα και λειτουργία τα σωστικά μέσα και τα μέσα προλήψεως και σε συνάρτηση με αυτό εάν αφουγκράζεστε τις συγκεκριμένες καταγγελίες εκατοντάδων δημοτών για ελλείψεις στον τομέα αυτό και εάν έχετε την πρόθεση να τις καλύψετε έστω και τώρα.
ü  Έχουν συντηρηθεί τα οχήματα δασοπυρόσβεσης του Δήμου;
ü  Είναι επανδρωμένα πλήρως;
ü  Τα οχήματα δασοπυρόσβεσης του Δήμου, που παραλάβατε εν λειτουργία από την πρώην κοινότητα Ανθούσας και τον πρώην Δήμο Παλλήνης, σε τι κατάσταση είναι και τι έχουν γίνει;
ü  Τα λάστιχα και τα μπιστόλια πυρόσβεσης που παραλάβατε από την πρώην κοινότητα Ανθούσας και τον πρώην Δήμο Παλλήνης τι έχουν γίνει;
ü  Ελέγχθηκε και πότε εάν οι πυροσβεστικοί κρουνοί λειτουργούν και έχουν επισκευαστεί όσοι βρέθηκε ότι δεν λειτουργούσαν;
ü  Ποιοι το πιστοποιούν αυτό και πώς θα είναι ενήμερες πυροσβεστικές δυνάμεις από άλλες περιοχές σε περίπτωση που χρειαστεί να συνδράμουν το έργο της πυρόσβεσης;
ü  Η διάνοιξη δασικών δρόμων για την πρόσβαση των πυροσβεστικών μέσων - που βέβαια κατά κανόνα εκτελείται μετά το πέρας των εαρινών βροχοπτώσεων βάσει διεθνών προδιαγραφών και μελετών και όχι μεσούσης της αντιπυρικής περιόδου!!! Κάλλιο αργά παρά ποτέ, αρκεί  να υλοποιηθούν το συντομότερο.
ü  Οι ήδη υπάρχοντες δασικοί δρόμοι, έχουν προσβασιμότητα και βατότητα από τα πυροσβεστικά οχήματα βαρέως τύπου;
ü   Πού θα διανοιχθούν νέοι δασικοί δρόμοι και βάσει ποιας μελέτης και κυρίως πότε;
ü  Κατόπιν των ανωτέρω προκύπτει ανάγλυφος η ευθύνη σας, η οποία πηγάζει από τις κατά νόμον αρμοδιότητες που σας αφορούν στο πλαίσιο της πυροπρολήψεως και πυροπροστασίας και καταστολής φαινομένων πυρκαγιάς. 


Συγκεκριμένα ο Δήμος οφείλει:

Εν όψει της αντιπυρικής περιόδου από 1η Μαΐου έως 31η Οκτωβρίου και σύμφωνα με την υπ. αριθμό 4/2012 (ΦΕΚ 1346/25-4-2012 Τεύχος ΒΆ) Πυροσβεστική Διάταξη, πρέπει οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100μ. από τα όριά τους, να προβούν στην αποψίλωση αυτών από τα ξερά χόρτα και στην απομάκρυνσή τους, στην απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων εύφλεκτων υλικών και αντικειμένων, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της.

Βάσει του Ν. 3852/2010 άρθρο 94 παρ.26 σε περίπτωση μη συμμόρφωσης επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους 0,50 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Επιπλέον βεβαιώνεται σε βάρος των ιδιοκτητών, νομέων και επικαρπωτών που δεν συμμορφώνονται, η δαπάνη καθαρισμού των οικοπέδων τους και υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του αρ. 433 του Ποινικού κώδικα.

Επιπλέον, σύμφωνα με τον Καλλικρατικό νόμο 3852/2010 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄- ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΜΕΝΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ, Άρθρο 94 ‘Πρόσθετες αρμοδιότητες δήμων» 1. Στο άρθρο 75 παρ. Ι του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και υπό τον τομέα β΄ («Περιβάλλον») προστίθενται οι ακόλουθες αρμοδιότητες: Παράγραφος 26. Η μέριμνα, σύμφωνα με τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις, για την τήρηση των υποχρεώσεων καθαρισμού, από τους ιδιοκτήτες, νομείς, και επικαρπωτές, των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, καθώς και η υποχρέωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τους δήμους, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων.
Σε βάρος εκείνων που δεν συμμορφώνονται επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών, ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου, το οποίο και αποτελεί έσοδο του οικείου δήμου, βεβαιούται εις βάρος τους η ισόποση σχετική δαπάνη του δήμου προς καθαρισμό και υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα.
ü  Έχετε προβεί στον καθαρισμό οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων σε όλο το εύρος εντός Δήμου Παλλήνης, στην αποψίλωση αυτών από τα ξερά χόρτα και στην απομάκρυνσή τους, καθώς και στην απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων εύφλεκτων υλικών και αντικειμένων και όχι μόνο βάση έγγραφου σας με αρ. πρωτοκόλλου 23488/ 26-7-2018 σε έξι (6) μόνο οικόπεδα στη Δ/Ε Γέρακα;
ü  Εάν ναι σε ποιους χώρους και σε ποιες περιοχές;
ü  Πότε προβλέπεται να ολοκληρωθεί ο καθαρισμός όλων των χώρων του Δήμου (δεδομένου ότι πληθαίνουν οι καταγγελίες δημοτών για σημεία που δεν έχουν καθαριστεί);
ü  Επιπροσθέτως, βάσει της Πυρ. Διάταξης 4/2012, η οποία κινείται σε αυτό το πλαίσιο ο Δήμος υποχρεούται να απομακρύνει τα υπολείμματα καθαρισμού της βλάστησης που ενεργείται από ιδιοκτήτες στις κατοικίες τους, αλλά και στους περιβάλλοντες χώρους αυτών.
ü  Έχετε απομακρύνει τους σωρούς υπολειμμάτων φυτικής μάζας, όπου σας το έχουν υποδείξει οι δημότες;
ü  Εάν ναι ,σε ποιες περιπτώσεις και πότε;
ü  Επίσης, πότε προβλέπεται να ολοκληρωθεί η απομάκρυνση υπολειμμάτων φυτικής μάζας (δεδομένου ότι πληθαίνουν οι καταγγελίες δημοτών για σημεία όπου σωρεύονται επί μακρό χρονικό διάστημα υπολείμματα φυτικής μάζας);
ü  Θα αποσυρθεί η παράνομη, προκλητική και επικίνδυνη απόφαση που ορίζει ότι ο Δήμος δεν θα προβεί σε περισυλλογή υπολειμμάτων φυτικής μάζας και οι δημότες πρέπει ιδίοις εξόδοις να το κάνουν;


Επειδή στο Άρθρου 108 Ν.4249/2014 παρ. 5 στ. ορίζεται ότι:

«Μεριμνά για την οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών από μία περιοχή για λόγους προστασίας της ζωής ή της υγείας τους από εξελισσόμενη ή από επικείμενη καταστροφή. Η λήψη της απόφασης για την οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών αποτελεί ευθύνη των κατά τόπους Δημάρχων, οι οποίοι έχουν το συντονισμό του έργου πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση της καταστροφής σε τοπικό επίπεδο.»

Αποτελεί, λοιπόν, αποκλειστική αρμοδιότητα του Δημάρχου η λήψη απόφασης για την οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών και την εκκένωση των οικισμών.
 Ένα τέτοιο σχέδιο προϋποθέτει όχι μόνο τον καθορισμό των χώρων συγκέντρωσης των πολιτών ανά περιοχή, ΑΛΛΑ και την συγκεκριμενοποίηση των οδών διαφυγής ανά περιοχή δημοτικής ενότητας.
Σε κάτι τέτοιο λαμβάνονται υπ’ όψιν τα δεκάδες στατιστικά στοιχεία που υπάρχουν από παρελθούσες πυρκαγιές στην περιοχή, που μπορεί να αποτελέσουν βοήθημα εάν ο μη γένοιτο παραστεί ανάγκη προστασίας της ανθρώπινης ζωής και πρέπει να έχουν ως γνώμονα την εκ των προτέρων γνώση και εμπέδωση μιας τέτοιας -απευκταίας βέβαια- διαδικασίας από τους δημότες, η οποία επιτυγχάνεται με πολλαπλές ασκήσεις και συνεχή ενημέρωση των δημοτών.
Υπάρχει τέτοιο συγκεκριμένο και σαφές σχέδιο εκκένωσης των οικισμών;
Κάτι τέτοιο δεν έχει ανακοινωθεί. Γιατί, εάν υπάρχει, δεν ενημερώνετε τους δημότες;

Όλα τα ανωτέρω, τα οποία ενδεικτικά αναφέρονται και δεν καλύπτουν όλο το φάσμα υποχρεώσεων και καθηκόντων του Δήμου σχετικά με την προστασία των δημοτών αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος από πυρκαγιά, αποτελούν κρίσιμους και πολλές φορές καθοριστικούς παράγοντες αντιμετώπισης των πυρκαγιών.

Επιπροσθέτως, σας επισημαίνω ότι σε περίπτωση καταστρατηγήσεως και πλημμελούς εκτέλεσης των ως άνω αλλά και συναφών καθηκόντων ενέχεστε για αστικές και ποινικές ευθύνες ως αιρετός και με την ιδιότητά σας ως Δημάρχου, κατά νόμον θεωρούμενος ως υπάλληλος-προϊστάμενος όλων των υπηρεσιών του Δήμου. Επί παραδείγματι, πέραν της ενδεχόμενης παραβάσεως καθήκοντος κατ’ άρθρο 259 Π.Κ., ενέχεστε και για έκθεση των άρθρων 306 και 307 Π.Κ.
Επειδή σκοπός της παρούσης, δεν είναι τόσο ο ενδεχόμενος καταλογισμός των ποινικών και αστικών ευθυνών σας, αλλά η ανάληψη όλων εκείνων των αναγκαίων μέτρων για την αποτελεσματική και πλήρη θωράκιση του Δήμου από φαινόμενα που ανά πάσα στιγμή μπορεί να προκληθούν από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.
Επειδή αγωνιώ, βλέποντας ότι ακολουθείτε τις εξελίξεις, ότι δεν λαμβάνετε τα ουσιώδη προληπτικά μέτρα, ότι δεν ενημερώνετε ως οφείλετε επί συγκεκριμένου και όχι ασαφούς σχεδίου τους δημότες.
Επειδή νιώθω, ότι σαν δημότες νιώθουμε έκθετοι σε κινδύνους, που απειλούν την περιουσία αλλά και τη ζωή τόσο δική μας όσο και των παιδιών μας.
Επειδή η παρούσα, δεν αποτελεί προϊόν στείρας πολιτικής αντιπαράθεσης, όπως δυστυχώς συνήθως εκλαμβάνετε κάθε φωνή εντός Δήμου που σας θέτει προ των ευθυνών σας……….

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ, ΣΑΣ ΚΑΛΩ

Μετά  από  λήψεως της παρούσης να ανακοινώσετε επικαιροποιημένο, συγκεκριμένο σχέδιο αντιμετώπισης πυρκαγιάς στον Δήμο Παλλήνης, τα συγκεκριμένα μέτρα πρόληψης ανά περιοχή, τη διαθεσιμότητα με συγκεκριμένα στοιχεία των κύριων και δευτερογενών σωστικών μέσων και με παν πρόσφορο μέσο να κοινοποιηθεί αυτό στο σύνολο των δημοτών-κατοίκων.

ΖΗΤΩ  επίσης  να μου απαντήσετε άμεσα, σε όλα τα κρίσιμα προαναφερθέντα ερωτήματα.
                                                
                                                     Με εκτίμηση,  

                        Τοπική Σύμβουλος Δημοτικής Ενότητας Ανθούσας
                                      
                                              ΤΣΟΜΑΚΗ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ